Kliendirahulolu skoor (CSAT)

CSAT küsitlused mõõdavad klientide rahulolu toote või teenusega.
Seda saab väljendada 5- või 7-punktilisel skaalal (“1: väga rahulolematu” ja “7: väga rahul”) või binaarsete ei/jah vastuste abil.
Erinevalt NPS-ist, mis arvestab kliendi üldist hoiakut brändi suhtes, keskendub CSAT konkreetsetele kokkupuutekohtadele ja kliendi rahulolule nendega.
Hea teada: Kliendirahulolu skoor (CSAT) hetkel ei ole veel kättesaadav Survease platvormil. Aga me arendajad juba töötavad selle kallal. Varsti on see saadav.