Soovitusindeksi metoodika

Kui asute oma ettevõtte Survease kontot uurima, on oluline hetkeks peatuda mõistmaks Soovitusindeksi metoodikat, uuringu struktuuri ja Soovitusindeksi olulisust.

Kiire ülevaade

Soovitusindeks on uuringu meetod klientide lojaalsuse hindamiseks. Soovitusindeksi uuringute tulemused võivad anda selge ülevaate soovitamise määradest, klientide hoidmisest ja nende rahulolust. Lihtsamalt öeldes, mida kõrgem on teie Soovitusindeks, seda tõenäolisemalt te üha kasvavat lojaalsete klientide hulka ja ettevõtte kasvu näete.

Küsimus

“Kui tõenäoliselt te X-i sõpradele või kolleegidele soovitaksite?”
See on Soovitusindeksi küsimus. See jõuab selleni, kas teie pakutav toode või kogemus on piisavalt hea, et teie kliendid sellest ka teisi teavitaksid.
Vastused esitatakse 0-10 pallisel skaalal. Kliendid liigitatakse sõltuvalt nende indeksist promootoriteks, passiivseteks või kriitikuteks,.
Puudutame natukese aja pärast igat gruppi, kuid hetkel on oluline märkida, et kliendid, kes andsid kõrgemaid hindeid soovitasid rohkem, ostsid rohkem ja jäid kauemaks lojaalseks, kui madalamate hinnete andjad.

Avatud vastus

Pärast hinde (nt 9) andmist küsitakse klientidelt lihtne järelkontrolliküsimus: “Rääkige meile veidi rohkem, miks te 9 valisite?” See on koht, mis on seda laadi küsitluses tegelikult olulise tähtsusega.
See avatud küsimus on Soovitusindeksi kriitiline komponent – see näitab kliendiperspektiivi. Samal ajal kui traditsioonilised küsitlused koormavad kogemust sageli lisaküsimuste ja kallutamisega, on Soovitusindeksi erinev. See lihtne ja üksik Soovitusindeksi järelkontrolliküsimus võimaldab teil kliendi arvamust teada saada, andes talle ausa erapooletu tagasiside andmise kogemuse.
Sõna-sõnaline kommentaar annab teile ja meeskonnale klientide rõõmustamiseks vajamineva toormaterjali just seal, kus teil on enda parandamise võimalus.

Miks Soovitusindeks?

On mitmeid peamisi kasutegureid, millega Soovitusindeks teistest uuringumeetoditest eristub:
  • Lihtne mõista
  • Probleemitu tagasiside saamise viis
  • Loob vaidlustatava ülevaate
  • Kogu organisatsiooniga jagatav ja lihtsalt läbi töötatav tagasiside
  • Ennetab klientide lahkumist
Oma Survease juhtpaneeli regulaarsel külastamisel hakkate nägema põhilisi ülevaateid ja viise tagasiside kasutamiseks.
Nüüd, olles hõlmanud metoodika tuuma, uuringukonstruktsiooni ja mõne märkimisväärse kasu, vaatame indeksit täpsemalt.