Ahela sulgemine

Kui hakkate saama üha rohkem vastuseid, tõstatavad kliendid probleeme, mis nõuavad mingisugust järelmeetmete võtmist. Klientide poole pöördumine annab neile võimaluse oma kogemusi ja probleeme oma sõnadega väljendada.

Seda protsessi nimetatakse “ahela sulgemiseks”. Kui teie meeskond jõuab klientideni, mõistavad nad paremini kliendikogemust, lahendavad kiiresti kõik alusprobleemid ja annavad kliendile üldiselt võimaluse rohkem tagasisidet avaldada.

Ahela sulgemine on soovitusindeksi eduka algatuse juhtimisel kriitiline komponent. Tehes järjepidevat, empaatilist teavitustööd, tõestate oma klientidele, et olete nende tagasisidet kuulnud, ja võtate seda tõsiselt. Lisaks tagab ahela sulgemine, et saate kliendi häält kajastada kogu ülejäänud organisatsioonis.

Loe siin:

Mis on suletud ahela tagasiside?Mis tähtsust on ahela sulgemisel?Plaani väljatöötamineAhela sulgemine (mikro vaade)Ahela sulgemine (makro vaade)

Last updated