Soovitusindeksi mõistmine

Kliendid vastavad Soovitusindeksi küsitluse küsimusele: “Kui tõenäoliselt soovitaksite …?”, kasutades vastuse skaalat 0-10.

Vastajad jagunevad vastuste järgi kolme erinevasse kategooriasse:

Soovitajad (9-10): Neid kutsutakse ka promootoriteks. Promootor teeb tihtipeale spontaanselt kõik võimaliku teie toote või teenuse soovitamiseks. Nad on valmis selle nimel oma mainega riskima.

Passiivsed (7-8): Passiivsele kliendile tõenäoliselt teie toode või teenus meeldis, kuid see ei olnud tema jaoks midagi erakordset. Nad võivad seda õiges kontekstis mainida, kuid tõenäoliselt selle eest pead ei anna.

Mittesoovitajad (0-6): Kriitik hoiatab igal võimalusel proaktiivselt inimesi teie toote või teenuse kasutamise eest. Nad on oma arvamuse avaldamisel tihti aktiivsemad kui promootorid.

Kas soovite teada, kuidas teie ettevõtte soovitusindeks arvutatakse? Soovitusindeks on soovitajate protsendist lahutatud mittesoovitajate protsent. Passiivsed vastajad jäetakse siit arvutusest välja. Soovitusindeks = Soovitajad % – Mittesoovitajad %

Millised on mõned tavalised indeksid?

Indeks võib olla vahemikus -100 kuni 100. Siin on mõned tuntud ettevõtete indeksid aastal 2019:

  • USAA (Kindlustus): 80

  • Costco: 78

  • Apple (iPhone): 70

  • Amazon: 69

  • Southwest Airlines: 66

  • Verizon: 32

  • Walgreens: 25

  • T-Mobile: 6

  • United Airlines: 2

  • Motel 6:-9

Võrdlusanalüüside läbivaatamisel loetakse positiivseks tulemuseks indeksit üle 40. Näitajat, mis on üle 50, loetakse äärmiselt positiivseks. Indeks üle 65, on tavaliselt väga kiire arengu alguse verstapost. Indeksid, mis on üle 70 on haruldased ja vaid vähesed meie kliendid hoiavad rahuloluindeksit sellisel tasemel.

Siin on väike tabel mis võib NPS hinnangu mõistmisel abiks olla

Soovitusindeksi metoodikast arusaamisega olete valmis oma Survease juhtpaneeli avastama. Järgmises osas käsitleme mõnda juhtpaneeli peamist valdkonda, mille uurimisel saate Survease’t võimalikult palju kasu ja samuti teavet klientide tagasiside kohta.

Last updated