Mis tähtsust on ahela sulgemisel?

Ehitades oma soovitusindeksi programmi suletud ahela, saate pakkuda erakordseid kliendikogemusi ja koguda ka paremat tagasisidet, mida oma meeskonnaga jagada.

Allpool olevas jaotises käsitleme peamisi eeliseid, mida leiate, kui hakkate pöörduma üha rohkemate klientide poole, kes vastavad soovitusindeksi uuringutele.

Arendage kaubamärgi lojaalsust

Kui jõuate klientideni ja vastate nende tagasisidele, lisate nende suhetesse teie ettevõttega sügavust. Teie promootoritele kinnitatakse veel kord nende entusiasmi teie kaubamärgi vastu ning passiivsed ja detraktorid kogevad teie ausat pingutust oma kogemuste paremaks muutmiseks.

Usalduse ja hoolivuse loomine klientidega

Ahela sulgemine hõlbustab klientide mõistmist ja neist arusaamist. Järjepideva ja hooliva teavitustööga tegeledes soovivad kliendid üha enam oma mõtteid tulevastes uuringutes jagada.

Luua otsene tugiteenus tulevaste probleemide jaoks

Soovitusindeksi küsitlustele proaktiivselt reageerides annate kliendile päästerõnga juhuks, kui tulevikus ilmnevad probleemid. Selle asemel, et otsida kodulehelt teie kontakte, on neil otsene tugiteenuse e-kiri, mida nad saavad kohe kasutada.

Tegelege rahulolematute klientidega enne kui asjad hapuks lähevad (inimesed, kes ei pruugi teile ise kirjutada)

Suur hulk rahulolematuid kliente väldib teile ise probleemidest kirjutamist. Selle tagajärjel muutuvad need kliendid vaikides üha rahulolematumaks. Soovitusindeks katab need muidu vaikivad kliendid, mis omakorda annab võimaluse nende muredega tegeleda enne kui teie suhted katkevad.

Saage tooteprobleemidest varakult teada

Oma klientidega vesteldes, hakkate pidevalt saama veateateid, funktsioonitaotlusi ja muud. Kiire kliendiühenduse sulgemine võimaldab teil reageerida tekkivatele küsimustele ülitäpselt – hoides ära klientide pettumuse ja potentsiaalsete klientide muutumise detraktoriteks.

Tehke kindlaks, kus olete silma paistnud ja panustage sellele topelt

Paljud inimesed keskenduvad ainult ahela sulgemisele detraktoritega. Kuid ka teie kõige häälekamatel promootoritel on väga väärtuslik ülevaade. Mis tegi nende kogemuse nii erandlikuks? Millised omadused olid nende arvates kõige kasulikumad? Milles leiavad nad teie tootes nii suure väärtuse? Nende kasutusjuhtumite parem mõistmine aitab teil seda kogemust teistele klientidele dubleerida.

Tehke kindlaks, kus saaksite enda teenust parendada

Ahela sulgemine hõlbustab pideva õppimise ja täiustamise protsessi. Kulutades aega kõigi oma küsitlusele vastanutega, saate selge ülevaate tagasiside trendidest ja tavalistest kliendiprobleemidest. Lisaks soovitusindeksi uuringus esitatud klientide esialgsetele kommentaaridele võib teie meeskonna järelmeetmed aidata kõikidele probleemidele rohkem värvi lisada – kiirema ja põhjalikuma lahenduseni jõudmiseni.

Arendage kogu organisatsioonis kliendikeskset mõtteviisi

Kui teie meeskond harjub klientidele vastamisega, muutb ahela sulgemine teie teenuse protsessi igapäevaseks osaks. Tagasiside jagamine tundub juba varsti loomulik ja organisatoorsed protsessid ehitatakse tulevikus konkreetse kliendi tagasiside ümber. Soovitusindeks ja ahela sulgemine seab kliendi hääle kõigi teie tegevuste esiplaanile.

Kas olete valmis rohkem teada saama maailmatasemel suletud ahela protsessist? Järgmine jaotis hõlmab samme oma individuaalse plaani koostamiseks. Kuidas te vastutuse delegeerite? Milliseid tööriistu peaksite kasutama? Kõigi nende küsimustega tegeleme järgmises jaotises ning pakume teile kindla raamistiku protsessi kohe käivitamiseks.

Last updated